Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 15. marca 2004

Z hlbokosti volám k Tebe, Hospodine. Pane, počuj môj hlas! Kontrola! Predložte doklady! Kontrolóri majú právo a povinnosť dozerať na to, aby sa všetko dialo podľa zákonov a predpisov; v obchodoch, úradoch, fabrikách, školách, ústavoch, nemocniciach, na cestách atď. Aj v cirkvi je potrebné dozerať na to, aby sa všetko dialo slušne a podľa poriadku, aby napríklad farári a iní pracovníci boli riadne povolaní a poverení k službe v určitom spoločenstve. – Ak veľkňazi a zákonníci a starší v Jeruzalemskom chráme Pána Ježiša legitimovali, mali na to dôvod, najmä potom, čo v chráme narušil zaužívanú náboženskú prevádzku (Marek 11,15-19). Prečo Pán Ježiš odpovedá protiotázkou a svoju legitimitu spája s osobou Jána Krstiteľa? Lebo vie o neúprimnosti kontrolórov o ich nepriateľstvom postoji voči Jeho osobe a činnosti. Hľadajú dôvod na obvinenie, na základe ktorého by bol odsúdený k trestu smrti. – Ako veriaci kresťania máme v určitých situáciách právo mlčať, aby sme nepadli do pasce nepriateľov, aj keď sme presvedčení o legitimite svojho konania. Pravda vyjde najavo, ako olej na vodu, pravda Pánova víťazí!