Slovak Czech English German Polish

Utorok, 16. marca 2004

Vyznávam svoju vinu, ustarostený som pre hriech. Porozumeli. Je dôležité porozumieť tomu, čo Pán Ježiš hovorí, ale ešte dôležitejšie je konať podľa Jeho slova. V uvedenom podobenstve je nepriama odpoveď Pána Ježiša na otázku nepriateľov v predchádzajúcom odseku tohto Evanjelia. On je Synom Majiteľa vinice a oni sú vinohradníci, ktorí Ho zabijú a vyhodia z vinice, začo ponesú trestnú zodpovednosť. On sa stane základným kameňom pre nové spoločenstvo cirkvi. Každé spoločenstvo, ktoré vyhodí Pána Ježiša ako prekážku na dosiahnutie vlastného zisku, vynesie nad sebou ortieľ zániku. Platí to aj o jednotlivcovi v honbe za kariérou a prosperitou za každú cenu. Domnienka, že tak človek získa veľké dedičstvo, je klamlivé. Opak je pravdou. Bez Pána Ježiša je časný život márnosťou a večný nemožnosťou! Veriaci ľudia sú šafármi – správcami na Božej vinici – cirkvi, očakáva sa od nich odovzdávanie Pánu Bohu toho, čo je Jeho. Aj dnes sa Pán Boh pýta na svoj podiel z úrody nášho života. Buďme vnímaví a otvorení voči Jeho sluhom! Všetko čo sme a čo máme, je Jeho dielo, Jemu patrí všetka česť a sláva naveky!