Slovak Czech English German Polish

Piatok, 19. marca 2004

Čuj, Hospodine, hlas môj zrána; zrána Ti robím prípravy a vyčkávam. Nie si ďaleko od kráľovstva Božieho? Čo je to platné, ak nie si v ňom? Čo je to platné, ak si blízko odchádzajúceho vlaku, ale nie si vo vlaku? Päť bláznivých panien bolo pri dverách svadobnej hostiny, klopali, volali, ale neboli dnu. Je to výstraha pre každého veriaceho “zákonníka”, ktorý teoretický pozná celú Bibliu, ale neprijal Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, nepotreboval Ho, je vo svojich očiach spravodlivý. Včera sme počuli výčitku Pána Ježiša na adresu saducejov, že nepoznajú Písma, ani moc Božiu a preto blúdia. Zákonník Písmo pozná, ale nevie prekročiť hranicu medzi zákonom a Evanjeliom, medzi zásluhou a milosťou, medzi tmou a svetlom, nevie prejsť od seba k Ježišovi, preto sa nevie radovať v Bohu, svojom Spasiteľovi. Nevie, že je Božím dieťaťom skrze Krista a tak dedičom Božím. Božie deti vedia v koho uverili, odkiaľ prichádzajú aj kam idú, kde končí ich cesta. V ich srdciach je rozliata láska Božia, ktorá preteká k iným ľuďom, vedia o najväčšom Božom prikázaní a zachovávajú ho pod vedením Ducha Božieho. Božie kráľovstvo je kráľovstvo Božej lásky, ktorá zostáva naveky.