Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 22. marca 2004

Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlo mojím chodníkom. Počúvajme s radosťou. Keď čítame o tom, že Krista Pána počúval veľký zástup s radosťou, treba si nám položiť otázky: Koľkí Ho počúvajú dnes? Koľkí Ho počúvame s radosťou? Počúvame ho s radosťou iba vtedy, keď hovorí o Božej láske a milosti? Či aj vtedy, keď nás kritizuje, lebo chce naše dobro? Počúvajme Ho s radosťou aj v tomto odseku Písma, v ktorom náš Pán kritizuje zvrátenú zbožnosť. Aj prejavy viery sa môžu znetvoriť, lebo hriech sa môže prejaviť aj v tejto oblasti. Prejavy viery sa môžu znetvoriť u každého z nás, nielen u zá-konníkov, ktorí žili v dobe Ježišovej. Varujme sa pred slávybažnosťou a snahou vyniknúť pri prejavovaní zbožnosti. Chráňme sa pred chamtivosťou a pred zdanlivou zbožnosťou, ktorá je maskovaná dlhou modlitbou. Skúmajme sa, či sú naše prejavy zbožnosti čisté a či sú naše modlitby úprimné!