Slovak Czech English German Polish

Utorok, 23. marca 2004

Milujte Hospodina, všetci jeho zbožní! Viera a peniaze. Patria peniaze do kostola? Áno, patria, lebo ani Pán Ježiš nemal nič proti pokladničke pri východe z jeruzalemského chrámu, do ktorej sa zbierali milodary na jej – moderným výrazom povedané - prevádzkové náklady. Raz si k nej zámerne sadol a všímal si, ako ľudia do nej hádžu svoje milodary. Na konci svojho pozorovania hodnotil Pán Ježiš dvojhalierový milodar chudobnej vdovy najvyššie. Náš Pán si nevšímal predovšetkým to, koľko ľudia dávajú, ale zameral svoju pozornosť na to, ako obetujú svoje milodary. Dvojhalierový milodar chudobnej vdovy hodnotil preto najvyššie, lebo to bola obeť, kým ostatné milodary boli z prebytku. Prečo môže Kristus Pán žiadať od nás obete? Preto, lebo On priniesol za nás najväčšiu obeť na kríži. Žiada obete preto, aby sme schudobneli? Nie. Žiada ich preto, aby sme sa presvedčili, že keď sa spoľahneme na Neho, nebudeme mať v ničom nedostatku (Lukáš 22,35; Žalm 23,1).