Slovak Czech English German Polish

Streda, 24. marca 2004

Uzavriem s nimi zmluvu o pokoji, bude to pre nich večná zmluva. Na čo si dávať pozor. Učeníci obdivujú jeruzalemský chrám zo stavebného hľadiska a chcú do toho vtiahnuť aj Pána Ježiša. On však už prorockými očami vidí ďalej: vidí chrám, na ktorom sa dovŕšil Boží súd, takže tam nezostal kameň na kameni. Učeníci reagujú na Kristovo proroctvo otázkami, ktoré sú príznačné pre tých, ktorí netrpezlivo čakajú na “koniec sveta”, aby si ho mohli z pohodlného kresla dosýta vychutnať: “kedy to bude a na aké znamenie sa to všetko stane?” Odpoveď Pána Ježiša je všetko iné, len nie “cestovný poriadok” alebo “časový harmonogram” konca vekov. Jeho odpoveď sa netýka toho, čo by chcel zvedavý človek vedieť, ale poukazuje na to, na čo si musia dávať Jeho nasledovníci pozor. Namiesto “vypočítavania” termínov nám Spasiteľ radí, aby sme sa mali na pozore pred zvodcami, aby nás nezaskočili vojny a prenasledovania, a najmä, aby sme boli vytrvalí vo viere v Neho, lebo “kto vytrvá do konca, bude spasený.”