Slovak Czech English German Polish

Piatok, 26. marca 2004

Samuel však povedal ľudu: Slúžte Hospodinovi z celého srdca. Neobracajte sa k márnostiam, ktoré vám neosožia, ani vás nezachránia. Už teraz veríme. Mnoho sa dnes hovorí o transparentnosti, t. j. priehľadnosti, priezračnosti a možnosti nahliadnuť do vecí. Politika má byť transparentná, výberové konania majú byť transparentné, prijímacie skúšky majú byť transparentné... Nie je isté, či na tomto svete bude všetko transparentné, čo transparentným má byť, ale je isté, že Druhý príchod Pána Ježiša bude transparentný. Na rozdiel od falošných spasiteľov (pozri v. 21 a Matúš 24,26–27) príde Pán tak, že Ho uzrú všetci. Jeho príchod bude jasný, viditeľný a zrejmý všetkým. Dokonca aj tým, ktorí Ho na kríži prebodli (Zjavenie Jána 1,7). -- Nechcime patriť k tým, ktorí si až pri druhom príchode Krista uvedomia, že Jemu patrí všetka moc na nebi i na zemi. Ak v Neho už teraz veríme ako v nášho jediného Záchrancu a tak Ho očakávame, budeme spasení, lebo cieľom Jeho príchodu v sláve bude zhromaždenie vyvolených do Jeho kráľovstva.