Slovak Czech English German Polish

Sobota, 27. marca 2004

Choď a Hospodin bude s tebou! Pán sa určite vráti. O čo sa možno oprieť v neistej prítomnosti, aby nás neprekvapila budúcnosť? Môžeme sa oprieť o Pánove slová, ktoré sa nikdy nepominú. Ak sa nechceme báť budúcnosti a chceme mať pevný bod, ktorého sa môžeme držať, nech sa stane čokoľvek, držme sa Kristových slov, ktorých platnosť sa nikdy nepominie. Ak sa držíme večne platných slov Pána, nebudeme vypočítavať deň a hodinu Jeho druhého príchodu, ktoré nie sú známe ani anjelom, ale budeme pracovať a bdieť. Pán Ježiš prirovnáva svoju cirkev k sluhom v domácnosti, ktorí majú pracovať a bdieť, kým sa vráti pán domu, lebo pri odchode im dal úlohy. Aj keď Pán cirkvi “nie je doma”, je a zostáva pánom nad svojím domom. My nie sme jeho páni. Aj keď Pán cirkvi “nie je doma”, neodišiel natrvalo, ale určite sa vráti. Vráti sa skoro. Beda nám, ak nás nájde spať, ale budeme blahoslavení, ak nás nájde bdieť!