Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 29. marca 2004

Mnoho ma sužovali od mladi, ale ma nezdolali. Kto je za tým? – Keď sa niekde v tomto svete niečo dôležité a vážne odohrá, my, ľudia, sa vždy pýtame: Kto je za tým? Sme zvedaví a túžime poznať nielen tú udalosť, ale aj konkrétneho človeka, či konkrétnych ľudí, ktorí stoja za tým. Kto to či ono urobil, alebo spôsobil. A keď to zistíme, poznaním sme často veľmi prekvapení. Hovoríme: „No, to by sme sa nikdy neboli nazdali, že on to môže urobiť!“ Teraz chcem naviesť vašu myseľ na slovo, ktoré je určené na dnešný deň. Ľstivo zlapať a zabiť Ježiša... Kto je zatým? Nie si prekvapený? Prorocký skutok Ježišovho pomazania na pohreb – kto ho vykonal? Kto je za tým? Nie si prekvapený? A do tretice je tu zrada na Ježišovi. Kto je za tým? Nie si prekvapený? Uvedom si, že život nám aj dnes pripravuje mnoho práve takýchto prekvapení...