Slovak Czech English German Polish

Utorok, 30. marca 2004

Uzdrav ma, Hospodine, a budem uzdravený, zachráň ma, a budem zachránený. Máš miesto pre Ježiša? – Dnes vám chcem položiť niekoľko otázok. Budú veľmi prekvapujúce. Máte byt? Alebo aspoň maličkú garsónku? Ako ste k nej prišli? Dal vám ju niekto zadarmo? Len tak vám ju ponúkol? Viete si predstaviť, žeby vás dnes niekto stretol na ulici a povedal vám: „Poď za mnou, mám pre teba už prichystaný priestranný byt a zober si so sebou aj svojich priateľov“? Viete si predstaviť, ako by sa potešili bezdomovci? Cítite absurdnosť tejto situácie? Ale vážne. Toto sa raz stalo. Istý človek stojaci pod mocou prorockého Ducha Ježišovho to presne takto urobil. Bol poddaný tomuto prorockému Duchu a tak, keď k nemu prišli učeníci s otázkou: “Majster sa spytuje: Kde je pre mňa sieň, v ktorej mám jesť veľkonočného baránka so svojimi učeníkmi?”, on tým nebol zaskočený. A tak sa ťa pýtam: Bol by si tým zaskočený? Máš dnes pre Ježiša pripravenú sieň? A čo zajtra...?