Slovak Czech English German Polish

Apríl

Štvrtok, 01. apríla 2004

Ďakujem Hospodinovi z celého srdca v kruhu úprimných, v zbore.

Čítať ďalej: Štvrtok, 01. apríla 2004

Piatok, 02. apríla 2004

Vetry si robíš poslami, a blčiaci oheň sluhami.

Čítať ďalej: Piatok, 02. apríla 2004

Sobota, 03. apríla 2004

Či môže byť človek spravodlivý pred Bohom, a či je muž čistý pred svojím Tvorcom?

Čítať ďalej: Sobota, 03. apríla 2004

Nedeľa, 04. apríla 2004

Hospodin spravodlivosť a právo miluje.

Čítať ďalej: Nedeľa, 04. apríla 2004

Pondelok, 05. apríla 2004

Hospodin, moja skala, hrad môj a môj vysloboditeľ.

Čítať ďalej: Pondelok, 05. apríla 2004

Utorok, 06. apríla 2004

Boh pozná, čo je v temnote, a svetlo prebýva pri ňom.

Čítať ďalej: Utorok, 06. apríla 2004

Streda, 07. apríla 2004

Ajhľa, nadutý nemá v duši pokoj, ale spravodlivý zo svojej viery bude žiť!

Čítať ďalej: Streda, 07. apríla 2004

Štvrtok, 08. apríla 2004

Tvoje oči uzrú kráľa v jeho kráse.

Čítať ďalej: Štvrtok, 08. apríla 2004

Piatok, 09. apríla 2004

Kto utláča slabého, tupí jeho Tvorcu.

Čítať ďalej: Piatok, 09. apríla 2004

Sobota, 10. apríla 2004

Povstaň, ó Bože, súď zem, lebo Tvojím vlastníctvom sú všetky národy.

Čítať ďalej: Sobota, 10. apríla 2004