Slovak Czech English German Polish

Apríl

Štvrtok, 01. apríla 2004

Ďakujem Hospodinovi z celého srdca v kruhu úprimných, v zbore.

Register to read more...

Piatok, 02. apríla 2004

Vetry si robíš poslami, a blčiaci oheň sluhami.

Register to read more...

Sobota, 03. apríla 2004

Či môže byť človek spravodlivý pred Bohom, a či je muž čistý pred svojím Tvorcom?

Register to read more...

Nedeľa, 04. apríla 2004

Hospodin spravodlivosť a právo miluje.

Register to read more...

Pondelok, 05. apríla 2004

Hospodin, moja skala, hrad môj a môj vysloboditeľ.

Register to read more...

Utorok, 06. apríla 2004

Boh pozná, čo je v temnote, a svetlo prebýva pri ňom.

Register to read more...

Streda, 07. apríla 2004

Ajhľa, nadutý nemá v duši pokoj, ale spravodlivý zo svojej viery bude žiť!

Register to read more...

Štvrtok, 08. apríla 2004

Tvoje oči uzrú kráľa v jeho kráse.

Register to read more...

Piatok, 09. apríla 2004

Kto utláča slabého, tupí jeho Tvorcu.

Register to read more...

Sobota, 10. apríla 2004

Povstaň, ó Bože, súď zem, lebo Tvojím vlastníctvom sú všetky národy.

Register to read more...

KALENDÁR