Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 01. apríla 2004

Ďakujem Hospodinovi z celého srdca v kruhu úprimných, v zbore. Vydržíme? – Ak sa niekde strhne nejaká bitka tak sa tam zvyčajne zbehnú ľudia a sledujú to ako diváci. Niekto niekoho občas povzbudí alebo sa aj sám do toho zapojí. Je to jednoducho “podívaná”. Ak tečie krv, je to ešte lepšie... No ak sa nás tá bitka nejako osobne dotýka, tak je to trochu iné. Potom to už nie je divadlo. Niečo to s nami robí. Máme strach. Možno zutekáme. Možno sa pritom otrasie dôvera v silu nášho priateľa. A takéto niečo sa odohralo na Olivovom vrchu. Tam Ježiš prorokoval o blížiacich sa udalostiach. Príde bitka. Budú viesť útok na Pastiera. Čo vtedy urobia učeníci? Peter je bojovník. Myslí si, že je iný. Možno aj my si myslíme, že sme iní, ako tí druhí. Kým sa nič nedeje, všetci si myslia, že sú iní. Ježiš hovorí: „Nikto z vás nie je iný. Ovce sa rozpŕchnu, keď budú biť Pastiera.“ Stalo sa.