Slovak Czech English German Polish

Piatok, 02. apríla 2004

Vetry si robíš poslami, a blčiaci oheň sluhami. Bdejte a modlite sa! – Je príjemné posedieť si v záhrade. Postaviť si tam gril. Pozvať priateľov. K tomu ešte nejaká hudba a basa piva... To je príjemné. Ľudia konajú takéto záhradné slávnosti. Aj Ježiš pozval svojich priateľov – učeníkov na záhradnú slávnosť. No bolo to trochu iné a inak. Oni boli najedení. Povedal im: Sadnite si zatiaľ sem, ja sa budem modliť! Ešte vždy je to pokojné. Pohoda. No potom sa z toho nakoniec vykľuje mocný duchovný zápas o život a spasenie. A pritom jedni sú v Jeho blízkosti, druhí obďaleč. No nikto z nich nebojuje. Len Ten jeden. On má úzkosť a strach. Tí v Jeho blízkosti i tí obďaleč spia. Mali bdieť a modliť sa. Majú mať svoj podiel na živote a spasení, ale... A tak je to až dodnes. Ľudia majú bdieť a modliť sa, ale... Pevne dúfam, že to nie je aj tvoj prípad...