Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 04. apríla 2004

Hospodin spravodlivosť a právo miluje. Naše skutky. – Keď sa dívame na ľudí, môžeme veľmi jednoducho a ľahko vidieť, aké majú šaty, účes, či ozdoby. Ale nie je ľahké vidieť do ich sŕdc. Ich vnútorné oblečenie, účes a ozdoby nevidíme. Ale to neznamená, že aspoň niečo z toho nemôžeme poznať. Pán Ježiš na jednom mieste použil dobré slovo, keď na adresu istých ľudí povedal: „Poznáte ich po ovocí!“ Poznáte ich po skutkoch. Apoštol Pavol nás nabáda, aby sme zmýšľali ako Kristus. Potom hovorí, ako to je. Jeho skutky zjavujú Jeho pôvod. Jeho poníženie i povýšenie Otcom. A tak aj naše skutky majú toto zjavovať. Teda naše poníženie v službe iným a naše povýšenie do slávy Otcovej. Takže premýšľajme dnes o tom, čo zjavujú naše skutky - tým, čo sú okolo nás?