Slovak Czech English German Polish

Utorok, 06. apríla 2004

Boh pozná, čo je v temnote, a svetlo prebýva pri ňom. Pane, nauč nás rozprávať o Tebe. Trojnásobné Petrovo zapretie Pána Ježiša je nám iste dobre známe. Možno si kladieme otázku: “Nemohol Pán Ježiš spôsobiť to, aby Peter nezaprel?” Mohol. On však musel od Petra vzdialiť svoju ruku, aby Peter poznal, aký je slabý. Kohút mu to jasne pripomenul. Vtedy sa rozpomenul na predpovedané slová Pána Ježiša. Tieto slová prenikli jeho srdce a priviedli ho k plaču a pokániu. Ako je to s nami? Veriaca vysokoškoláčka pracovala v študentskej rade. Snažila sa byť aj bez slov dobrým svedkom svojho Majstra. Len svedčiť o Ňom sa neodhodlala, aj keď mala na to dosť príležitostí. Keď počula správu, že predseda študentskej rady zahynul pri autohavárii, plakala ako Peter. Ako my plníme posledný príkaz Pána Ježiša: “Budete mi svedkami!”?