Slovak Czech English German Polish

Streda, 07. apríla 2004

Ajhľa, nadutý nemá v duši pokoj, ale spravodlivý zo svojej viery bude žiť! Čo spravíš s Ježišom? Židovskí náboženskí vodcovia sa vo svojej diabolskej posadnutosti skoro ráno poradili, ako zabiť Ježiša. Nemali právo vykonať rozsudok smrti a tak “zatiahli” do svojho sadistického plánu rímskeho vládcu nad Palestínou – Piláta. Pilát, ktorý tu reprezentoval nielen rímsku moc, ale aj rímske právo, nenašiel na Spasiteľovi žiadnu vinu. Evanjeliá nám to potvrdzujú na piatich miestach: Ján 18,38; Lukáš 23,14; Ján 19,4; Lukáš 23,22; Matúš 27,24. Navyše, aj prehliadol klamstvo a túžbu Židov zlikvidovať Pána Ježiša: “Lebo vedel, že Ho vydali zo závisti” (v. 15). Tragédia Piláta sa začala tým, že nemal dosť odvahy stáť si za tým, o čom bol presvedčený. Nechýba často aj nám takáto odvaha? Pilát sa dal na cestu kompromisov. Nepýtal sa: Je to správne? Pýtal sa: Je to bezpečné? Je to populárne? Je rozumné, vyhnúť sa vzbure? Pilát sa prepočítal. Kňazi starostlivo pripravili zástup (koľkokrát sa to v histórii opakovalo?!), aby si žiadali prepustenie vraha Barabáša a vymohli ukrižovanie nevinného Božieho Baránka. Refrén známej piesne hovorí: “Čo spravíš ty s Ježišom? Odpovedz sebe sám. Príde čas, musíš sa spýtať: Čo spraví so mnou Pán? Vyhneš sa? Pilát tak učinil. Zvolíš Ho za to, že vykúpil? Márne bys´ otázku umŕtvil: Čo spravíš ty s Ježišom?”