Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 08. apríla 2004

Tvoje oči uzrú kráľa v jeho kráse. Ježiš - Kráľ lásky. Brat farár Ulrich Parzany hovoril v jednej svojej kázni na PRO CHRIST 2003 o ľudskom cynizme. Uviedol príklad z boxu. Tam platia pravidlá – ak je boxer odpočítavaný, tak ho súper nesmie napádať. Pri potupovaní, bičovaní a počas ukrižovania Pána Ježiša neplatili žiadne pravidlá. Závisť, ľudská zloba a nevera nerešpektovali žiadne pravidlá. Napriek zranenému obličaju, skrvaveným šatám, zviazaným rukám a tŕňovej korune na hlave zo Spasiteľa aj tak vyžaruje kráľovská dôstojnosť. On je Kráľ! Herodes, Pilát, židovskí vodcovia, drsní rímski vojaci, zmanipulované zástupy, si nechcú priznať, že likvidujú Kráľa, ktorého kráľovstvo nie je z tohto sveta, ktorý prišiel, aby “vydal svedectvo pravde”. Ako je to dnes? Modlime sa i za našich vodcov, vládu, parlament, predstaviteľov nášho spoločenského života, áno, aj za našich vojakov, aby sme nežili na “kresťanskom” Slovensku tak, akoby Ježiš – Kráľ ani neexistoval! Duch Svätý nám pripomína: “Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas” (Ján 18,37)