Slovak Czech English German Polish

Piatok, 09. apríla 2004

Kto utláča slabého, tupí jeho Tvorcu. Udalosť, ktorá rozdeľuje veky a ľudí. Utrpenie Božieho Syna vrcholí. Čaká Ho šesť najťažších hodín na kríži. Čo vidí z kríža: vojaci losujú o svoju mzdu (Jeho rúcho), naplnilo sa Písmo a je ukrižovaný medzi zločincami, okoloidúci sa Mu nechutne posmievajú, náboženskí vodcovia si utŕhajú z Jeho bezmocnosti... Vrchol utrpenia nastal o deviatej hodine pri výkriku: “Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?” Nebeský Otec Ho vtedy trestal za moje aj tvoje hriechy! Pri smrti sa však ukazujú aj jasné znaky kráľovstva Pána Ježiša. Kajúcny lotor uveril v Neho a dostal „vstupenku“ do raja, rímsky stotník o Ňom svedčí, že je naozaj Syn Boží, zďaleka sa prizerajú zbožné ženy a dokonca aj nešťastný Pilát trvá na pravdivom nápise: “Kráľ židovský”. Kráľovstvo Božie je dostupné každému hriešnikovi. V Lübecku je veľký panoramatický obraz. Zachytáva bohatú scénu s ľuďmi, ktorí prišli na “divadlo” ukrižovania. Obraz je charakteristický tým, že pod krížom je viditeľné prázdne miesto. Myšlienka: pod krížom je vždy miesto pre tých, čo ľutujú svoje hriechy a veria, že Spasiteľ je Kráľ.