Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 11. apríla 2004

Výklad tvojich slov osvecuje a prostých robí rozumnými. Dôvody viery. Korint bolo grécke mesto a Gréci neverili vo vzkriesenie z mŕtvych. Keď Pavol kázal v Aténach, posmievali sa mu a jeho zvesť zľahčovali (Skutky 17,32). Pavol im pripomína pre vieru vo vzkriesenie tieto dôvody: 1. Spasenie veriacich v Korinte. Neoddeliteľnou súčasťou Evanjelia je fakt o vzkrie-sení Pána Ježiša. Mŕtvy Spasiteľ nemôže nikoho spasiť. 2. Smrť Pána Ježiša a Jeho vzkriesenie je založené na Písme (3.Mojžišova 16; Izaiáš 53; Žalm 2; Žalm 16). 3. Vzkrieseného Pána videli mnohí svedkovia (v. 5–11). Nemohla to byť žiadna halucinácia, keď Ho videlo naraz viac ako 500 bratov. 4. Osobné svedectvo Pavla, ktorý bol predtým prenasledovateľom kresťanov, ale z Božej milosti sa stal hlásateľom Evanjelia. Myslime na tieto dôvody, keď hlásame Evanjelium Pána Ježiša, ale najmä buďme svedkami vzkrieseného Pána. Misionár Fagore v Indii povedal: “Chceli by ste vedieť, ako získať ľudí Indie pre Krista? Pretvorte svoje životy podľa vzoru Pána Ježiša Krista, nech Jeho život a silu vidno vo vás. ľudia Indie sa potom budú okolo vás zhromažďovať ako holuby okolo okna, odkiaľ ich kŕmia.”