Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 12. apríla 2004

Neobracajte sa na duchov mŕtvych a nevyhľadávajte jasnovidcov, lebo nimi by ste sa poškvrnili; ja som Hospodin, váš Boh. Existuje vzkriesenie? – Korene odporu voči vzkrieseniu boli v Korinte zrejme hlboké. Niektorí veriaci pochybovali o vzkriesení. Pavol preto uvádza pádne dôvody. Bez vzkriesenia nemáme Krista záchrancu, a vtedy nemá zmysel kázeň ani viera. Pochybovaním o vzkriesení robili v Korinte z kresťanov falošných svedkov. Prečo potom máme trpieť v tomto živote, ak neexistuje večný život? Brat farár Santárius hovoril o svojej skúsenosti s vyše sedemdesiatročnou cirkevníčkou, ktorá roky chodila do zboru na všetky cirkevné podujatia. Keď raz ostala s ním sama, opýtala sa ho: “Pán pastor, povedzte mi úprimne – naozaj ešte existuje niečo za hrobom?” “Babička, choďte radšej do krčmy, ak by ste mali pochybovať o vzkriesení z mŕtvych!” V nedeľnej škole dostali deti od učiteľov prázdne vajíčka, do ktorých mali vložiť nejaký malý obrázok, ktorý symbolizuje Veľkú noc. Niektorí vložili malý krížik, klince, mini korunu z tŕnia a pod. Najlepšie však splnil úlohu chlapec, ktorý priniesol prázdne vajíčko s odôvodnením, že najväčší dôkaz vzkriesenia Pána Ježiša je prázdny hrob.