Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 15. apríla 2004

Vy mi budete kňazským kráľovstvom a svätým národom. Vykúpený otrok. V časoch Rímskej ríše: “Koľko stojí tento silný otrok?” “120 zlatých. Je silný a výkonný. Je to pracovitý otrok”. Dnes, v časoch slobody si to nevieme predstaviť. Otrok nemal slobodu. Patril inému človeku, ktorý ho vlastnil. Mohol ho ovládať, potrestať i zabiť. Mal veľmi malú cenu. Akú cenu mám ja v očiach iných ľudí? Ak som málo vzdelaný, málo bohatý, s nízkym spoločenským postavením - ľudia ma veľmi vysoko hodnotiť nebudú. Aj keď dnes už otrokárstvo nie je, aj dnes mnohí žijú v otrockých putách. Hriech, hriešne srdce a jeho túžby nás ťahajú na samé dno. Smrť - strašidlo a tyran v jednej osobe - zobrazovaná ako kostlivec s kosou kosí bohatých i chudobných. Všetci sa jej bojíme. Alebo iné otroctvo: komplexy menejcennosti. Nemáš žiadnu hodnotu - si nula! To je otroctvo - žiť v takýchto okovách. Akú cenu mám v Božích očiach, to je najdôležitejšia otázka! Ďakujem za rozhodnutie milostivého Boha vykúpiť nás z rúk týchto otrokárov. Zbaviť ich moci strašiť a traumatizovať. A zvláštne a nepochopiteľné je, že ich prišiel z nebies poraziť Boží Baránok. Tichý, pokorný a nepoškvrnený. Boh nám ukazuje príklad obetujúcej sa lásky, jej charakter. Je to drahá láska. Ježiš neodrieka slová lásky, či vzletné myšlienky o nej. Keď príde na “lámanie chleba”, vsadí do hry všetko. Tá láska mu je všetkým. Nemá nič viac, za čo by bojoval. Nejde mu o majetky, tituly, príbuzných, či národ. Hovorí o láske ku každému jednému človeku, hovorí o záchrane a spasení pre každého človeka. Mnohým je to na smiech. Nepotrebujú túto “slabošskú” lásku, chcú silnú, hrdú, bojujúcu. Som vykúpený otrok a som za to Bohu vďačný. Buď aj Ty a maj to na mysli celý deň!