Slovak Czech English German Polish

Piatok, 16. apríla 2004

Čo je človek, že naň pamätáš? A čo syn človečí, že sa ho ujímaš? Dobre sa najesť! Gurmánstvo je najrozšírenejším pôžitkom na zemi. Čo všetko už človek nevymyslel pre to, aby pošteklil svoje chuťové poháriky a “užil si to”? Náš fyzický hlad žije. Sám sa prihlási a nenechá sa len tak ľahko odbiť. Preto jeme pravidelne a mnohokrát si ešte pridáme nejaké dobroty aj pomedzi hlavné chody. Keby to takto samo fungovalo aj s duchovným apetítom. Ale práve tento hlad neprichádza tak často a netrápi nás kŕčmi, ak ho nenasýtime. Tento príklad výstižne odkrýva náš duchovný problém. Sme tak ďaleko od Boha, ako málo hladní sme po Ňom. To, čo bolo na počiatku dejín človeka, v Edene, samozrejmosťou - že sa prví ľudia sýtili Bohom a boli stále v Jeho blízkosti - prestalo byť po hriechu pravdou. O každom z nás by sa dalo povedať, že sme ďaleko od raja. Ak sa tam túžime vrátiť, to už niečo hovorí o našom duchovnom hlade. Apoštol Peter ten správny duchovný hlad prirovnáva k malému kojencovi, ktorý niekoľkokrát denne “kričí” po materinskom mlieku, ktoré mu dáva látky potrebné k rastu. Dieťa rastie k dospelosti materinským mliekom a my, kresťania, mliekom Slova k duchovnej zrelosti a koneč-nému spaseniu. Toto vie aj padlý anjel, Boží neprajník a rebel, ktorý chce účinne brániť tomu, aby sa mlieko duchovnej výživy dostalo do úst mladšieho, či staršieho kresťana. Keď sa mu už nepodarilo zabrániť znovuzrodeniu nového duchovného človeka, pri raste môže ešte všeličo pokaziť. z jeho pohľadu nie je nič lepšie, ako zastaviť rast kresťana. Strašný pohľad na duchovné deti v 50-ke, či 60-ke. Boh ich nevie použiť na svojom diele. Pre jednu, jedinú vec! Neprijímali mlieko Božej výživy a postupne ani tvrdý pokrm. Sú stále iba malé duchovné deti. Nevedia, kým sú v Kristovi, kým je On pre nich. Jeho slovo je však dobrý pokrm. Činí človeka pevným a znalým Jeho vôle. Prosím, dajte si dnes dobré sústo Božieho slova a skrze modlitbu proste o rast duchovného poznania a život plný ovocia!