Slovak Czech English German Polish

Utorok, 20. apríla 2004

Zachraňuj tých, ktorých vedú na smrť, a ušetri tých, ktorí sa tackajú na popravisko. Ak povieš: Nevedeli sme o tom, Ten, kto skúma srdcia, to po-zoruje. Radostná správa – Evanjelium. V nemocnici menia chorých ľudí na zdravých pravda, ak sa im to podarí. Ale Pán Ježiš ordinuje v márnici a mení mŕtvych ľudí na živých. Mení hriešnikov na svätých, aby už nežili pre hriechy, ale v spravodlivosti. Ako Watchman Nee pri ceste vlakom, keď ho kartári požiadali, aby sa k nim pridal do partie. Na pozvanie im odpovedal, že sa nemôže pridať, lebo má mŕtve ruky aj ústa. Samozrejme, žiadali vysvetlenie, lebo ruky aj ústa mal v poriadku. Vysvetlil im, že zomrel pre nadávky a karty, a teraz jeho ruky a ústa žijú pre Pána Ježiša. Radostná správa je, že Pán Ježiš nás vykúpil zo smrti a previedol do života, z tmy do predivného svetla, z moci temnoty nás premiestnil do kráľovstva Syna svojej lásky. Ako to urobil, je napísané v texte. Ak ho ty, milý priateľ, ešte nenasleduješ, dnes aj teba povoláva k nasledovaniu, aby si už viac neblúdil, ale tešil sa na stretnutie s Ním v Jeho kráľovstve lásky, pokoja a spravodlivosti.