Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 22. apríla 2004

Do sýtosti budete jedávať a chváliť meno Hospodina, svojho Boha. Divné riešenie. Dvaja priatelia cestovali autom, a keď boli od domova veľmi ďaleko, zrazu začuli hukot, ktorý sa šíril niekde od motora alebo od kolies. Prišla na nich hrôza, ako odstrániť blížiacu sa poruchu. V tom dostali nápad. Z lekárničky vybrali vatu a poriadne si zapchali uši a s úsmevom pokračovali ďalej. Pán Boh to robí opačne. U svojich detí, ktoré žijú z Jeho milosti, zaktivizuje svedomie, prečistí uši aj oči. Jeho deti sú vnímavejšie na hriech, ako boli predtým, než v Neho uverili. Citlivejšie voči blížnym, voči svojim chybám a pokleskom. Len z milosti Božej môžeme robiť všetko opačne, než ako to robia ľudia žijúci bez Jeho milosti v tomto svete. Aj zákonnícky a prísny apoštol Jakub (3,1) píše, že ”mnoho klesáme všetci”, ale píše aj (Jakub 1,21), že slovo Božie má moc spasiť naše duše. Pán Ježiš sa na nás pozerá, počuje našu prosbu, sleduje náš zápas. Chce nám pomôcť, aby sme sa čo najviac podobali Jemu a v Jeho sile naplnili všetko, aj to, čo je v dnešnom texte. Nevzdávajme sa!