Slovak Czech English German Polish

Piatok, 23. apríla 2004

Pokoj, pokoj ďalekým i blízkym - vraví Hospodin - ja ho uzdravím! O slepej žene. Čítal som o 70-ročnej slepej žene, ktorá poprosila misionára, aby jej v Biblii podčiarkol červenou farbou text Ján 3,16. Potom s touto Bibliou čakala pred školou a keď vychádzali študenti, prosila ich, aby čítali podčiarknutý veršík a nadviazala s nimi rozhovor. Neskôr vyznávalo 24 misijných pracovníkov, že cez toto svedectvo prijali milosť Pána Ježiša a uverili v Neho. Bola to žena, ktorá uverila v Pána Ježiša a chcela svedčiť a aj svedčila o nádeji v srdci, z ktorej sa veľmi tešila. Keď som si to prečítal, zahanbil som sa a skúmal som príčinu, prečo sa mi niekedy nechce vydávať svedectvo o Pánovi Ježišovi. Je to ako so slnkom. Jedni hovoria, že je na nič, iní zas, že slnko je všetko. Ale slnko zostane vždy také isté, nech o ňom povieme čokoľvek. Jedni Bohu zlorečia, iní sú voči Nemu ľahostajní a pre niekoho je to Svätý Boh a Otec Boh je nemenný, ale sila tvojho a môjho svedectva vychádza z toho, čo pre mňa a pre teba znamená Pán Boh.