Slovak Czech English German Polish

Sobota, 24. apríla 2004

Budem Ti ďakovať, Pane, medzi ľuďmi, ospevovať Ťa medzi národmi. Radostná správa – Evanjelium. Možno ste čítali o strelcovi, ktorého zabila odrazená strela, ktorú sám vystrelil. Alebo, že lietadlá majú presne vypočítanú výšku, z ktorej zhadzujú bomby, aby tlaková vlna nezničila ich, prípadne lietadlá, ktoré letia za nimi. Mnohí na to doplatili. Presne toto sa stalo diablovi. Sústredil atómovú silu, vyslal ju k Pánovi Ježišovi, aby Ho zničil. Táto obrovská energia nenarazila na odpor, pretože Pán Ježiš sa nebránil. Bol krotký ako baránok, bol poslušný až po smrť a to smrť kríža. Lenže táto satanova sila bola už v pohybe a musela niečo zničiť, a zničila toho, kto ju vyslal – diabla. Zničila aj všetky naše hriechy, ktoré za nás Pán Ježiš zobral na seba. Jeho však nezničila, pretože bol vzkriesený a posadil sa po pravici Božej. Keby to boli diabol a jeho kniežatá vedeli, neboli by Pána slávy ukrižovali (1.Korintským 2,8). Túto cestu s Ním prechádzame v krste - vierou - cez smrť, pochovanie a vzkriesenie. Prečo potom ľudia idú do zatratenia, keď diabol a hriechy sú zničené? Pre neveru v Pána Ježiša a neprijatie odpustenia hriechov (Ján 16,9). Ale všetkým, ktorí Ho prijali, tým, ktorí veria v Jeho meno (Ján 1,12), dal právo a moc stať sa deťmi Božími. Radostnou správou je, že aj dnes je vhodný čas na prijatie Božej milosti pre nás.