Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 26. apríla 2004

Hľa, ja ich pretavím a preskúšam (svoj ľud). Čo je najťažšia a najpotrebnejšia výzbroj? Bojová výbava jednotlivých vojakov v irackom konflikte vraj vážila až 21,5 kg. Mať na sebe tento výstroj a takúto výzbroj bolo určite nepohodlné. Bez nich však nie je možné obstáť v boji. Vojaci pritom nebojujú len za seba, nie sú súkromné osoby. Práve tak i my. Odkedy sme v krste umreli s Kristom, nie sme sami svoji. Krst je pre kresťana podobný bodu zlomu, akým je pre civila nástup do armády. No výstroj a výzbroj Kristovho “vojaka” je ešte ťažšia než 21,5 kg. Touto výzbrojou je Kristovo zmýšľanie (v. 1). Kristovsky zmýšľať znamená myslieť tak, ako som dosiaľ nemyslel: Nebudem už riadiť svoj život tým, čo vyhovuje mojim pozemským túžbam. Idem za tým, kam ma vedie Veliteľ, Kristus, nemašírujem v prúde pohanstva a modloslužby (v. 4). Vyzbrojiť sa Kristovým zmýšľaním značí myslieť na to, na čo sme bez Krista ani len nepomysleli: Na modlitbu o silu zachovávať to, čo je správne, na pohostinnosť a nesebecké šafárenie so svojím majetkom, na ochotu dať blížnym k dispozícii svoje súkromie; na lásku, ktorú neodradí ani posmech, ani to, že patrí k menšine. Vie totiž, že cieľ je blízko (v. 7) a že z hľadiska večnosti má z nášho konania zmysel len to, čím oslávime Boha. Preto je Kristovo zmýšľanie najpotrebnejšou výzbrojou.