Slovak Czech English German Polish

Utorok, 27. apríla 2004

Hospodin z celej zeme odstráni potupu svojho ľudu. Čo nás nemá miasť ani odradiť? - Rozličné skúšky, príkoria a utrpenia. Veriť v Ježiša nie je to isté, ako uzavrieť poistenie na bezproblémový život. Teda ani ten, kto pravidelne chodí na služby Božie, by sa nemal čudovať, že nie všetci jeho príbuzní, či ľudia z jeho okolia, mu rozumejú a zdieľajú jeho kresťanské presvedčenie. Nemalo by ho miasť, že keď napríklad ochorie, ozvú sa v jeho blízkosti aj otázky typu: „Kde je tvoj Boh? Prečo ťa nechal v ´štichu´? Čo máš zo svojej viery?“ Skúšky a utrpenia sú normálnym dôsledkom rýdzej viery. Veď viera v Ježiša nezaručuje, že nás už nepostretnú nijaké ťažkosti, či bolesť, ale že v ťažkostiach a bolesti nebudeme sami. Viera neznamená, že sa nám vyhnú všetky problémy, ale že problémy máme s kým riešiť, že ideme cestou, ktorou kráčal aj náš Pán. Keď trpíme kvôli Nemu, On stojí pri nás. Ježiš nás nesklame. Skôr či neskôr sa o tom presvedčíme. Kristus nezišiel z Božej cesty ani v utrpení. Zmocnení Jeho Duchom sa máme usilovať konať dobro a  aj za zložitých okolností môžeme zveriť svoj život vernému Stvoriteľovi - nech sa deje, čo sa deje. A najmä, máme istotu, že sme na správnej ceste.