Slovak Czech English German Polish

Streda, 28. apríla 2004

Hospodine, ajhľa, Ty si učinil nebo i zem svojou veľkou silou a svojím vystretým ramenom. Pre Teba niet nič nemožného. Pokora lieči vzťahy. – Pokora znamená uznať, že sa navzájom potrebujeme. Generačný problém – zložitý vzťah medzi staršími a mladšími, neobchádza ani cirkev. Práve tak dochádza k problémom aj medzi duchovnými predstavenými cirkvi a jej “obyčajnými” veriacimi. Apoštol však vie, aký olej naliať do týchto nezriedka škrípajúcich vzťahov, aby sa súkolie medzi staršími a mladšími, medzi “duchovnými” a “laikmi” nezadrhávalo. Ide o špeciálny olej značky POKORA. Nám sa síce zdá, že zaň treba zaplatiť priveľkú cenu, ale je to olej potrebný pre všetkých. V cirkvi jestvujú rozličné úlohy i rôzne obdarovania (1.Petra 4,10), no bez pokory, ktorej dokonalý príklad nám ukázal Ježiš Kristus (Filipským 2,5-8), sa v spoločenstve Božieho ľudu dopredu nepohneme. Naopak, kde sme ochotní obliecť si kristovskú pokoru, tam je v cirkvi koniec elitárstvu, preceňovaniu i podceňovaniu, tam vidíme, že rôzne generácie i ľudia v rozličnom postavení sa navzájom potrebujú a smú sa od seba učiť. Vieme si priznať, že dielo, ktoré ako cirkev mame konať, sa nezaobíde bez pomoci bratov a sestier, bez vedomia, že aj tým, že nám Pán Boh dal jedných druhým, sa stará o svoj ľud a pamätá naň.