Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 02. mája 2004

Ako nebo vysoko je nad zemou, tak mocná je Jeho milosť nad tými, čo sa ho boja. Milovať Boha aj brata. – Je nemožné milovať otca v nebi bez lásky k bratom a sestrám na zemi. Veriť v Ježiša, v to, že Jeho krv nás očisťuje od každého hriechu (1.Jánov 1,7), znamená narodiť sa z Boha. Narodiť sa však nie do vzduchoprázdna, ale do rodiny Božích detí. Je nemožné milovať Otca v nebi bez toho, žeby sme preukazovali lásku bratom a sestrám na zemi (1.Jánov 4,20n). Stav našej lásky k blížnym je veľavravný signál a vcelku spoľahlivý test toho, aká je naša láska k Bohu. Za lásku k Pánu Bohu sa nedá pokladať iba akýsi pohnutý stav duše, niečo abstraktné, nie sú ňou iba emócie, ale konkrétne napĺňanie Božích prikázaní - najmä prikázania lásky (Ján 13,34n; Marek 12,30n). Reči lásky rozumie každý Nemá zmysel medzi nimi voliť, skôr prosme, aby sme v kresťanskej viere a láske rástli, pevneli a zreli.človek, aj ten, ktorý ešte nikdy nepočul žiadnu kázeň. Láska vyzerá nezriedka slabá a bezbranná ako rastlinka, ale vie sa predrať aj cez tvrdý asfalt. Takúto moc má láska, ktorá je zakotvená vo viere v Krista. A tak sú kresťanská láska a viera v Ježiša dva spojené piliere, na ktorých spočíva každá pravdivá kresťanská skúsenosť (D. Jackman).