Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 03. mája 2004

Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré. Modlitby za predstavených. – Známe ľudové príslovie hovorí, že ryba smrdí od hlavy. Nie som rybár, ale tí, ktorí s rybami pracujú, by túto múdrosť asi potvrdili. Pre nás ostatných “nerybárov” je však z príslovia dôležité ponaučenie, že človek postavený na vedúcu pozíciu výrazne ovplyvňuje život svojich podriadených. Nemôže nám byť jedno, kto sú naši predstavení. Nie je pravda, že každý, kto má nejakú funkciu, je automaticky zlý, vykorisťovateľ, mocichtivý alebo závislý na peniazoch. Určite sú ľudia (aj keď ich je možno menšina), ktorých v charaktere a mravnosti nezlomilo ani ich postavenie. Máme sa modliť za to, aby takýchto ľudí bolo vo vysokých funkciách viac. Modlitbou prosme o múdrosť pre voličov, ktorí rozhodujú o obsadení nejakého postu! Modlitbou prosme o múdrosť pre tých, ktorí z moci úradu ustanovujú vedúcich, riaditeľov, majstrov, farárov, katechétov, či akéhokoľvek predstaveného, zodpovedného za iných ľudí! Bez modlitebnej podpory alebo modlitebnej stráže môže vrchnosť urobiť skutočne omnoho viac nesprávnych rozhodnutí, ako vtedy, ak budeme za každého jedného prosiť Pána Boha o múdrosť, spravodlivosť a mravnosť práce. Prejavme svoju kresťanskú demokraciu predovšetkým pravidelnými modlitbami za vrchnosti v cirkvi, štáte i vo svete!