Slovak Czech English German Polish

Utorok, 04. mája 2004

Spomínajte na pradávne minulé veci, že ja som Boh, a niet iného, som Boh, a mne rovného nieto. Poriadok daný zhora. Na dnes určený text poskytuje veľké množstvo tém, ktoré by bolo treba rozobrať v oveľa širšom meradle. V krátkosti sa však dá povedať, že tu Pán Boh ponúka stručný náčrt poriadku medziľudských vzťahov v rodine. Tieto slová 1. listu Timoteovi však ľudia často zneužívajú. Muži si nimi zdôvodňujú svoje mocenské postavenie v rodine. Ale nezabúdame v prvom rade na ruky, posvätené Božím slovom a zopnuté k modlitbám? Ježiš povedal: „Kto chce byť veľký medzi vami, nech je služobníkom.“ To platí aj pre mužov, ktorí chcú byť veľkí. Ženy sa niekedy búria proti dnešnému textu v predstave, že sú v ňom potlačené ich prirodzené práva na rovnoprávnosť s mužmi. Ale skôr, ako sa začne vo vás búriť adrenalín, zamyslite sa: skúsili ste už poslúchnuť radu Božieho slova? Osvedčilo sa vám toto slovo ako blud, ako čosi škodlivé, neprístojné? Nemyslím si, že je správne na základe prečítaných veršov zákonníckym spôsobom odsudzovať ženy, ktoré sa upravia, aby vyzerali spoločensky primerane. Len ak nezabudnú na to podstatné – zdobiť svoj život dobrými skutkami. Len nech je každý presvedčený o svojom, ako radí Pavol v liste Rímskym v 14. kapitole. Skúsme teda v tomto texte hľadať najprv to, čím sa prihovára nám a nie čím by sme mohli napomenúť našich blížnych. Vtedy splní svoj význam. Vyskúšajme si dnes aspoň jednu časť apoštolových rád pre náš život!