Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 06. mája 2004

Hospodin riekol Abrámovi: (...) V tebe budú požehnané všetky čeľade zeme. Cirkev - dom Boží. V čom spočíva základná hodnota cirkvi? V jej správnej dogmatike, veľkých osobnostiach dejín? V krásnych kostoloch a modlitebniach? Cirkev je vzácna kvôli Ježišovi Kristovi, ktorý je v nej prítomný. Možno ste už navštívili dom, ktorý bol voľakedy miestom vašich pravidelných návštev, prežitých krásnych chvíľ. No, keď sa z domu odsťahovali alebo zomreli ľudia, ku ktorým ste chodili, ten dom prestal byť pre vás taký zaujímavý. Sú to práve ľudia, kto dáva zmysel každému domu. Tak isto je to aj v cirkvi. Cirkev ako dom Boží je bez Krista len nostalgickou spomienkou na čosi krásne z minulosti. Bez Krista môžeme prichádzať do spoločenstva veriacich už len na krátku chvíľu, lebo viac to pre nás nemá význam. No, ak bude Kristus medzi nami, ak Mu dáme priestor, aby hovoril, aby sme sa k Nemu modlili, počúvali a oslavovali Ho, vtedy bude dom cirkvi stále miestom radostného stretávania, ktoré, hoci sa bude pravidelne opakovať, vždy nám prinesie potešenie, povzbudenie, ako keď sme chodili načerpať sily a potešiť sa do domu svojich rodičov, či starých rodičov. Je tu však ešte jedna vec: Cirkev to nie sú oni, tí druhí. Cirkev sme my, aj ty a ja. Čo my sami do cirkvi prinášame? Záujem o seba alebo záujem o Krista? Ďakujme Ježišovi za to, že je medzi nami! Prosme Ho, aby vždy zostal základom nášho šťastia i požehnania v dome cirkvi Božej!