Slovak Czech English German Polish

Piatok, 07. mája 2004

Nie vojenskou mocou, ani silou, ale mojím Duchom - hovorí Hospodin mocností. “Pápežskejší od pápeža.” Sme my ľudia zvláštni... Dostaneme dobré rady, povedia nám, čo je správne, takže nám stačí poslúchnuť a bolo by nám dobre. Ale keby sme len tak poslúchli, zdalo by sa nám, že sme odsúdení na pasivitu. Akoby sme boli neschopní vymyslieť niečo sami od seba. My si teda aj tie dobré rady prilepšíme, upravíme, aby boli ešte lepšie. A tak vznikne blud, ktorý niekto hlása ako pravdu a, žiaľ, mnohí mu na to naletia. Ježiš takéto falošné vykladanie Božích prikázaní u farizejov často kritizoval. Neuznával ich ľudské doplnky k Božím prikázaniam. Napriek tomu sa história v cirkvi opakovala a dodnes stále opakuje. Sú ľudia, ktorým nestačí, čo je napísané v Biblii. Musia k tomu pridávať svoje vlastné pravidlá: žeňte sa podľa nášho príkazu alebo nežeňte sa vôbec; jedzte iba zeleninu; obliekajte si len to a to; nakupujte len také a také veci; zabávajte sa len takým a takým spôsobom... Môže ísť o dobré rady, možno v niektorých prípadoch aj celkom osožné. Nesmiernym bludom sa však stanú, ak ich hlásatelia povedia – kto toto nesplní, nie je spasený. Buďme triezvi a skutočne biblickí kresťania. Nepridávajme k pravdivému Božiemu slovu to, čo v ňom nie je. Hľadajme podstatu viery v Ježišovi Kristovi a buďme vďační za všetko, čo nám Boh dal pre požehnanie a radosť zo života.