Slovak Czech English German Polish

Sobota, 08. mája 2004

Lásku chcem, a nie obete, poznanie Boha viac ako zápaly. Každému bolo dané z neba. Božie slovo má osobný ráz. Do nášho života sa prihovára každému osobne. Timoteovi povedalo, čo potreboval počuť. Nám hovorí to, čo potrebujeme my. Z rád, daných mladému služobníkovi cirkvi, platí výzva pre každého z nás, aby sme dávali pozor na seba, na učenie, ktorým sme vyučovaní a ktoré odovzdávame ďalej. Takáto pozornosť, bdelosť nad sebou v duchovnom živote prináša rast. Rast je prejavom života. Kto nerastie, zakrpatieva. Na rozdiel od telesného života, v ktorom každý raz prestáva rásť a potom starne a zomiera, v duchovnom živote má byť rast trvalý. Nielen mladý človek, ako Timoteus, ale aj najstarší medzi nami majú stále duchovne rásť. Môžu sa rozhojňovať v trpezlivosti, rozvahe alebo odovzdanosti do Božích rúk, v množstve ľudí či potrieb, za ktoré sa modlia. Každému je Pánom Bohom daná možnosť, v čom môže rásť. Buďme si navzájom vzorom v tom, v čom je naše obdarovanie od Boha!