Slovak Czech English German Polish

Streda, 12. mája 2004

My sme Tvoj ľud; ovce Tvojej pastvy; budeme Ti naveky ďakovať, rozprávať Tvoju chválu z rodu na rod. Pobožnosť – skutočný zisk. A čo za to? Otázka na zisk je charakteristická pre ľudí každej doby. Motív osobného úžitku je hnacím motorom v činnosti. Na túto otázku sme zvyknutí v pracovných, obchodných aj medziľudských vzťahoch, ale zdá sa nám provokačná, ak ide o oblasť duchovnú. Čo mám za to, že dám dieťa krstiť, konfirmovať, že sa sobášim cirkevne... atď. Ak takéto niečo vysloví človek v cirkvi, tak sa domnievame, že s jeho duchovným životom je to biedne, že je zameraný iba na matériu. Aj otroci v našom texte videli v kresťanstve oslobodenie (Galatským 3,28) spod jarma služby. Falošní učitelia zase osobnú prestíž a zárobok. Iste, vidieť za kresťanstvom materiálny úžitok, je niečo nezdravé (v. 5), ale apoštol Pavol hovorí, že kresťanstvo prináša človeku úžitok. Je to úžitok v hodnotách duchovných, ktorých osoh človek pocíti v tomto, časnom, i v onom budúcom živote. Tieto duchovné hodnoty, ako láska, pokoj, radosť... (Galatským 5,22–23) atď., človeku nespadnú do lona. Sú ovocím pobožnosti. Bez nich je časný život utrpením a oni sú to jediné, čo si z tohto sveta pred Boha nesieme. Aj človek v cirkvi si musí klásť otázku “a čo za to”. Kládol si ju aj Peter s učeníkmi (Matúš 19,27) a je potrebné, aby sme si ju položili aj my. Iba vtedy, keď pochopíš, čo dostaneš do svojho života pobožnosťou, budeš mať motív nasledovať Krista.