Slovak Czech English German Polish

Sobota, 15. mája 2004

Ani svoju tvár pred nimi nikdy neskryjem, lebo som svojho Ducha vylial na dom Izraela - znie výrok Hospodina, Pána. V šľapajách predkov vyznávaj! Veľmi často je najmä mladšia generácia kritická na adresu starších. Iná forma prejavu viery je často odmietaná, ako čosi zastaralé, čo si netreba všímať. Apoštol je však inej mienky. V službe Bohu sa opiera o vieru otcov. Stopy viery tých, ktorí bežali maratón viery pred nami, nemajú zostať nepovšimnuté. Sú často ukazovateľmi smeru a spôsobu pri behu viery. Vyšliapaný chodník je vždy obrovskou výhodou, lebo potvrdzuje správnosť nastúpenej cesty, chráni pred poblúdením a je veľkou pomocou pri hľadaní životnej cesty. Apoštol je Bohu vďačný za to, že “nepokrytecká viera”, ktorá bola typická pre Timoteovu starú mamu a matku, sa takýmto spôsobom mohla stať realitou v živote jeho žiaka, Timotea. Je si vedomý toho, že na prebudenie duchovného záujmu u človeka, ktorý si nesie duchovné základy z domu, je potrebné oveľa menej misijného úsilia. Určite to pozná každý farár i laický pracovník v cirkvi. Mali by sme byť vďační za všetkých, ktorí svojim deťom vyšliapavajú chodník viery. Ak si človek, ktorý si váži šľapaje viery svojich predkov, určite budeš chcieť zanechať stopu viery pre tých, čo prídu po tebe. Budeš túžiť, aby v sebe roznecovali dar Boží, vedomí si svojho osobného povolania a nehanbili sa za svedectvo o Kristovi, lebo vedia, komu uverili. Skús sa aj dnes zamyslieť nad tým, či sú šľapaje tvojho duchovného života, ktoré teraz zanechávaš, nasledovaniahodné a majú moc vzbudiť vieru budúcich Kristových vyznávačov?!