Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 16. mája 2004

Spravodliví sa radujú, jasajú pred Bohom, tešia sa v radosti. Modlitba – prostriedok na nastolenie pokoja. Dnešná nedeľa vyzýva k modlit-bám. Nebolo by na tom nič čudné, keby apoštolova výzva k modleniu nesmerovala k štátnej vrchnosti. Veď aj v apoštolovej dobe to boli tí, ktorí cirkvi a kresťanom škodili. Ak by niekto v takomto prípade vyzýval k revolučnému zvrhnutiu mocipánov, asi by sme to chápali lepšie. Apoštol je však presvedčený, že tu pomáha iba modlitba. Čo z toho, že po odstránení jedného mocipána príde druhý, jemu podobný? Násilie určite nie je schodná cesta. Keďže človeka môže zmeniť iba Boh, apoštolova výzva k modlitbe za neho je skutočne na mieste. Boh môže spôsobiť aj to, že do štátnych úradov budú prichádzať ľudia s kresťanským zmýšľaním, aby v krajine nastal pokojný a usporiadaný život, čo umožní lepšie šírenie Evanjelia. Apoštolova výzva je aktuálna aj dnes. Skúsme svoje nadávky adresované vrchnosti a ľuďom, ktorí nám ubližujú, vymeniť za modlitby, aby sme sa aj my dočkali zmien smerujúcich k pokoju!