Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 17. mája 2004

Prečo hovoríš, Jákob, a vravíš, Izrael: Skrytá je moja cesta pred Hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu? Zdravé reči. Hovorí sa: „Vtáka poznáš po perí, človeka po reči.“ Pán Ježiš povedal: “Z plnosti srdca hovoria ústa. Dobrý človek vynáša dobré z pokladu srdca a zlý vynáša zlé zo zlého pokladu.” (Matúš 12,34) Okolo seba počujeme veľa nezdravých, až špinavých rečí. To svedčí o tom, že väčšina ľudí ide širokou cestou bez duchovných a morálnych zábran. Má nás to viesť nie k odsudzovaniu, ale k zármutku nad nimi, veď široká cesta vedie do záhuby. Na úzkej ceste však platí: “Vzoru zdravých rečí... drž sa vo viere a láske, ktorá je v Kristovi Ježišovi.” Apoštol Pavol, hoci sám bol kedysi nepriateľom Pána Ježiša, po osobnom spoznaní sa s Ním pochopil, aký nádherný zdroj čistoty, svätosti, dobroty a najmä lásky v Pánovi Ježišovi našiel. Duch Svätý premenil aj jeho vnútro a naplnil ho novým obsahom a odvtedy sú jeho reči zdravé, plné zvesti o tom najdôležitejšom pre každého človeka, o možnosti vykúpenia v Ježišovi Kristovi. Takého vzoru zdravých a uzdravujúcich rečí sa má pridŕžať aj mladý Timoteus, lebo len tak môže byť ľuďom okolo seba osožný. Aké sú naše reči, čo prezrádzajú o našom vnútri? Kiež by bola každá naša reč, aj celkom bežná, na ulici, prežiarená radosťou z toho, že sme Kristovi! Kiež sa stane uzdravujúcim závanom z iného, nádherného Božieho sveta!