Slovak Czech English German Polish

Utorok, 18. mája 2004

Nech sú Tvoje oči otvorené k úpenlivej prosbe Tvojho služobníka a k úpenlivým prosbám Tvojho izraelského ľudu, aby si počul všetko, o čo budú k Tebe volať. Dobrý bojovník Ježiša Krista. Apoštol Pavol nabáda svojho “adoptívneho” syna, Timotea, aby bol dobrým bojovníkom Ježiša Krista. Čo charakterizuje takéhoto bojovníka? Keďže patrí Kristovi, bojuje, samozrejme, proti svojmu starému “ja”, zapiera seba samého a nasleduje Krista, až do takej miery, že s apoštolom Pavlom môže povedať: “Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus.” (Galatským 2,20) Zdá sa to byť nedosiahnuteľný cieľ, ale toho, kto sa Mu poslušne poddáva, vie Duch Svätý pretvoriť až tak ďaleko. Dobrý bojovník Ježiša Krista vo svete presadzuje Božiu vec, šíri Evanjelium Ježiša Krista a za to si neraz vyslúži aj protivenstvá a prenasledovanie. Koľko sa ich Pavol naznášal! Nakoniec pre meno svojho Pána položil aj život. Dejiny kresťanstva sú plné mučeníctva a ešte aj dnes sú kresťania na mnohých miestach zeme mučení a vraždení. Je to priveľmi vysoká cena? Nespievajme teda v kostoloch “smieť žiť pre Krista, pre Neho mrieť”, ak nie sme ochotní prinášať pre vieru v Krista aj obete! Buďme pripravení, ak to Pán bude vyžadovať aj od nás! “Ak s Ním znášame utrpenie, s Ním budeme aj kraľovať, ak Ho zaprieme, aj On zaprie nás.”