Slovak Czech English German Polish

Streda, 19. mája 2004

Akým právom odriekaš moje ustanovenia a berieš do úst moju zmluvu, ale nenávidíš napomenutie a moje slová hádžeš za seba? Pracovník, ktorý sa nepotrebuje hanbiť. Apoštol Pavol pokračuje v príprave svojho spolupracovníka Timotea. Teraz mu ide najmä o správne podávanie pravdy. V mladých, ešte neupevnených kresťanských zboroch, sa začali šíriť mnohé bludné náuky. Vystupovali tu viacerí falošní učitelia, ktorým Evanjelium Ježiša Krista nestačilo, najmä učenie o spasení z milosti. Títo učitelia učili, že človek musí prispievať ku svojmu spaseniu aj mnohým vlastným úsilím, múdrosťou a poznaním, sebazdokonaľovaním a sebatrýznením, a tak si do určitej miery spasenie zaslúžiť. Toto učenie zviedlo mnohých, takže Pavol musel smutne vyznať: “Vieš, že sa odvrátili odo mňa všetci, ktorí sú v Ázii.” Pre Pavla to bola ťažká rana. Preto má Timoteus “podávať slovo pravdy” o to horlivejšie. “Pevný základ Boží predsa stojí”, na diele Kristovom netreba a neslobodno nič meniť. Podobné zvodné nové náuky sa, žiaľ, šíria aj dnes a padajú im za obeť najmä mladí ľudia. Neprenikli k jadru kresťanskej zvesti a preto uveria klamstvu, že kresťanstvo už je prestarnuté a ženú sa za atraktívnymi duchovnými zážitkami. Neochvejne sa držme Božieho slova, len ono nám ukazuje správnu cestu za naším Pánom!