Slovak Czech English German Polish

Piatok, 21. mája 2004

Ó, Hospodine, v úzkosti Ťa hľadali. V posledných dňoch nastanú ťažké časy. Kto by netúžil po pokojných časoch, kedy nič nehrozí a život plynie v pohode? Bolestná spomienka na stratený raj sprevádza celé ľudstvo. Napriek tomu je naša planéta ustavične dejiskom vojen, nešťastí, bolestí a sĺz. To preto, že do sveta vstúpil hriech. Už Pán Ježiš predpovedal, že pred koncom sveta “neprávosť vyvrcholí a ochladne láska mnohých” (Matúš 24,12). Apoštol Pavol potvrdzuje, že v posledných dňoch vzrastie sebectvo, milovanie peňazí, bezbožnosť, pýcha, hľadanie rozkoší, povrchná zbožnosť a iné. Nepripomína vám jeho vymenovanie negatívnych vlastností ľudí práve dnešné časy? Tak, že tie posledné dni už nastali. Uprostred takto zle zameraného sveta musia žiť aj Božie deti. Ako obstoja, keď nápor zvodov je taký silný? Jedine tak, že sa celou bytosťou upnú na svojho Pána a Spasiteľa Ježiša, On jediný má moc previesť Božie deti cez všetky úskalia a doviesť ich až do víťazného cieľa. On nám pripomína: “Bdejte teda v každom čase a modlite sa, aby ste mohli ujsť všetkému, čo sa má stať a postaviť sa pred Syna človeka.” (Lukáš 21,36) Chvála Mu aj za to, že nás uistil: “Ja som s vami po všetky dni.” (Matúš 28,20)