Slovak Czech English German Polish

Sobota, 22. mája 2004

Nespolčuj sa s nešľachetníkom, aby si nebol krivým svedkom. Písma, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na spasenie. Timoteovi bolo v jeho okolí veľmi ťažké zachovávať si vieru a nepoškvrnenie svetom a zvestovať Evanjelium uprostred prenasledovaní. Ako má vytrvať mladý, neskúsený a osamotený? Apoštol Pavol ho v liste vzal za ruku a pripomenul mu začiatky jeho duchovného života. Spoznali sa, pravdepodobne, vtedy, keď ukameňovaného Pavla nepriatelia vyvliekli za mesto Lystra v domnení, že zomrel. Zdá sa, že aj Timoteus vtedy stál v kruhu učeníkov a videl, ako Božou mocou Pavol vstal a na vlastných nohách sa vrátil do mesta. Aj Timoteus musí rátať s protivenstvom, ale aj jeho môže Pán tak, ako Pavla zo všetkého vytrhnúť. Dôležité však je zotrvávať na základe Božieho slova. Matka Eunika a stará matka Loida viedli Timotea od malička k poznaniu Písma. Jedine tieto Písma ho “môžu učiniť múdrym na spasenie vierou v Krista Ježiša”. Aj my vytrváme vo viere len vtedy, keď budeme verne stáť na základe Božieho slova, keď sa ním budeme každý deň sýtiť a povzbudzovať. Žiaľ, veľa kresťanov na to zabúda. Nebuďme ako bláznivý staviteľ z podobenstva Pána Ježiša, ktorý svoj dom postavil na piesku! Len na skale Božieho slova obstojíme vo všetkých búrkach a víchriciach.