Slovak Czech English German Polish

Utorok, 25. mája 2004

Ale Boh vykúpi mi dušu, z moci podsvetia ma iste vezme. Som opustený? Niektorí spolupracovníci Pavla opustili. To môže byť veľké sklamanie. Na druhej strane mu zas niektorí zostali verní. To je veľké povzbudenie. Aj dnes niektorí odchádzajú z cirkvi, odpadávajú od viery v Pána Ježiša Krista. Ako Démas. “Zamilujúc si tento svet,” jeho výhody, ponuky, moc, slávu a bohatstvo. Nech nás to neodrádza! Verní zostávajú na pomoc v Božej službe. Na pomoc Božím služobníkom. Na šírenie Kristovho Evanjelia. Pri takýchto platí to, čo vyznáva Pavol: “Pán však stál pri mne a posilnil ma... Tak som bol vytrhnutý z tlamy levovej. Pán ma zbaví všetkého zlého a zachová pre svoje nebeské kráľovstvo.” To je iste pravda (= Amen). V tejto nádeji sa oplatí zotrvať pri Pánovi Ježišovi a Jeho Evanjeliu až do konca. Napriek všetkému zlému, čo nás v živote postihne. Pavol to vie. Pavol to skúsil sám na sebe. Preto povzbudzuje Timotea k ochotnej službe ďalej. Preto pozdravuje všetkých, ktorí zostali verní. Nech to povzbudí aj teba k vytrvalosti vo viere!