Slovak Czech English German Polish

Streda, 26. mája 2004

Pane, ak som našiel milosť v tvojich očiach, neobíď svojho sluhu. Ako ostať zdravý? Apoštolovi Pavlovi záleží na tom, aby kresťania na Kréte žili “zdravou vierou”. Takou, ktorá sa nepridŕža židovských bájok a príkazov ľudí odvrátených od pravdy. Takou, ktorá nenaletí, nedá sa obalamutiť nepoddajným, márnomluvným ľuďom a zvodcom. Ľuďom, ktorí hovoria, že poznajú Boha, ale skutkami ho zapierajú. Sú ohavní a neposlušní a na nič dobré nie sú užitoční. Preto Títovi, ktorého nechal na Kréte, Pavol píše, aby v tamojšom cirkevnom zbore ustanovil starších a biskupov. Aby usporiadal veci tak, aby kresťanov napomínali podľa “zdravého učenia”. A odporcov aby podvracali zdravým učením, a tak im v cirkevnom zbore zabránili konať rozvratnú činnosť. Aj nám musí záležať na zdravej viere, ak nechceme naletieť súčasným zvodcom. Aj my si musíme voliť a ustanovovať takých predstavených v cirkevných zboroch a cirkvi, ktorí sú čistého charakteru a pridŕžajú sa pravého slova, podľa zdravého učenia. No, najmä my sami musíme žiť zdravú vieru. Žiješ ju aj ty, alebo si otvorený všetkému a všetkým?