Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 27. mája 2004

Keď hovoril (Boh) so mnou, vstúpil do mňa Duch, postavil ma na nohy a ja som počúval Toho, ktorý hovoril so mnou. Byť vzorom všetkým. V spoločnosti žijú rozličné skupiny ľudí. Muži, ženy, deti. Mladší a starší, predstavení a podriadení... Aj v cirkvi sú kresťania rozličného postavenia a zamestnania. Aj v rodine sme rôzni. Kresťanovi má ísť o to, aby všade “dosvedčoval všemožnú poctivú vernosť, aby bol ozdobou učeniu nášho Spasiteľa Boha u všetkých ľudí.” Preto sa tak potrebujeme navzájom učiť žiť. Aj my máme byť vzormi dobrých skutkov pre iných. Radi sa to učíme od druhých alebo len radi kritizujeme iných?