Slovak Czech English German Polish

Piatok, 28. mája 2004

Chizkija prevzal list z rúk poslov, a keď ho prečítal, vystúpil do domu Hospodinovho a rozprestrel list pred Hospodinom. Ako využívam čas? Pán Ježiš Kristus seba obetoval, aby nás “vykúpil zo všetkej neprávosti.” Aby sme sa stali “národom, ľudom horliacim za dobré skutky.” Preto nám Pán Boh v  Kristovom Evanjeliu znovu a znovu zjavuje svoju milosť. Chce, aby sme na tomto svete žili mierne, spravodlivo a pobožne - až do druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Využívame čas Božej milosti na to, aby nás Boh očistil? Či radšej zostávame vo svete bezbožnosti a svetských radostí? Neberme Božiu milosť nadarmo! Len vykúpený a očistený život človeka očakáva “blahoslavenú nádej a zjavenie slávy veľkého Boha.”