Slovak Czech English German Polish

Sobota, 29. mája 2004

Nesúď sa so svojím služobníkom; veď nikto živý nie je spravodlivý pred Tebou. Prinášajme dobré ovocie. Kresťania sú “hotoví do každého dobrého diela.” Oni totiž vedia, že dobrota, láskavosť a milosrdenstvo Božie ich urobilo dedičmi večného života. Vďačnosť k Bohu veriacich núti, ženie ku konaniu dobrých skutkov. Čo dobré a užitočné konáš pre ľudí z vďačnosti Pánu Bohu ty? Ako sa správaš k svojim blížnym doma, na pracovisku, na ulici, v škole...? Pán Boh si želá, aby sme sa učili aj dobre činiť. Nechce, aby sme boli bez ovocia. Pán Ježiš raz preklial figovník, na ktorom nenašiel ovocie. Pán Ježiš bude raz súdiť našu vieru v Neho aj podľa toho, čo dobré sme našim blížnym urobili z lásky k Nemu, nášmu Spasiteľovi.