Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 31. mája 2004

Či... nemám silu zachraňovať? Ako využívam svoje dary? Máme pred sebou nádherný obraz Božieho pôsobenia v cirkvi. Duch Svätý sa stará o to, aby všetko fungovalo. Každému je daný prejav Ducha na všeobecný úžitok. Každý má teda schopnosť vykonať takú vec, ktorá pomôže ostatným, ktorá rozvinie cirkev, ktorá spôsobí, že Boh bude na zemi oslávený. Lenže skutočnosť je iná. V zbore tieto dary realizuje asi len jedno percento členov. Prečo je to tak? Zanedbáva Duch Svätý nás, alebo my Jeho? Keby bola pravda to prvé, apoštol Pavol by nenapísal “každému”. Okrem toho, Boh nie je Ten, čo zlyháva, alebo neplní zasľúbenia. Skôr my sme tí, čo míňajú cieľ. Niektorým ľuďom Boh poskytne dar, napríklad schopnosť vcítiť sa do druhých, aby mohli pracovať v diakonii. Lenže oni postavia osobný úžitok nad všeobecný a uplatnia sa napríklad v reklame na cigarety. Nechcem tým povedať, že zarábať peniaze je zlé – Boh nám pomôže aj v tom, aby sme boli užitoční pre svoju rodinu, ale tá Jeho rodina, cirkev, sa tiež nesmie zanedbávať. Iní svoj dar zasa radšej “zakopú”, lebo sa boja neúspechu. A tak neprinesú nijaký úžitok. (Matúš 25,14nn). Sú aj takí, ktorým sa nepáči ich obdarovanie. Majú šikovné ruky, tak by mohli napríklad skrášľovať kostol, ale radšej by prorokovali, či hovorili jazykmi. To je pýcha, čo nám nahovára, že niektoré dary sú vyššie. V skutočnosti je len jeden Darca, teda nič nesmieme podceňovať. Druhá tvár pýchy je falošná skromnosť. Človek si povie: “Aj by som to skúsil, ale čo, ak ma vysmejú? Ľudia sú dnes vlastne materialisti a keď sa priznám, že som sa modlil a Boh odpovedal, budú ma považovať za blázna.” Takúto “skromnosť” Boh nechváli, tak ako nepochválil Mojžiša, ktorý sa bál prijať službu (2.Mojžišova 4,10-15). Preto je veľmi dôležité, aby sme sa zaujímali o to, ako môžeme slúžiť. Pýtajme sa skúsenejších, ktorí vedia posúdiť nielen to, aké máme talenty, ale aj to, čo je práve potrebné na budovanie zboru! Pýtajme sa farára, vedúceho mládeže, diakonie...!