Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 03. júna 2004

Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia. Spolupráca buniek v tele. Som presvedčený, že keby apoštol Pavol písal v dvadsiatom storočí, namiesto slova „údy“ by použil „bunky“. Každý z nás je totiž takou malou bunkou veľkého tela Cirkvi. Ako ona, tak aj my síce žijeme svoj vlastný život, ale žijeme ho pre celý organizmus. Je síce pravda, že máme slobodu, môžeme sa rozhodnúť pre egoizmus, pre život, ktorý ignoruje celok, ale aj bunka sa niekedy “postaví na hlavu” a začne fungovať po svojom. Hovorí sa tomu potom rakovina. Nádor síce prežíva slobodu, ale táto sloboda je na smrť celému telu, a teda aj jemu. Keď sa zamýšľame nad podobenstvom o údoch, musíme spomenúť aj krv, pretože orgány tela sa vyživujú práve z nej. Niektorí kresťania majú problém pri Večeri Pánovej prijímať pravú krv, lebo sa cítia ako upíri. Lenže pointa je v tom, že upír saje cudziu krv na smrť, kým údy (bunky) tela prijímajú vlastnú krv, aby mohol žiť celý organizmus. Práve pre život celého tela dostávame dary. Tým najvyšším z nich je láska. O ňu sa máme snažiť. Nesmieme byť priveľmi očarení ani proroctvami, ani “jazykmi” a dokonca ani uzdravovaním, či schopnosťou pomáhať. A najmä sa nenechajme očariť svojím darom, pretože Cirkev sa zbytočne rozbíja, keď jeden povie: “Prežil som dar jazykov, takže každý kresťan ho musí prežiť!”, iný zasa: “Pozrite, ako dobre pomáham! Nie je dôležité hovoriť jazykmi, ale vedieť pomáhať!” Ak chceme prežívať vo vzájomnej láske, naučme sa považovať iných za hodnotnejších od seba (Filipským 2,3). Máme sa snažiť o vyššie dary, ale to neznamená, že si ich môžeme zaslúžiť, alebo dokonca od Boha vynútiť. Za dar môžeme jedine prosiť, aj to so slovami: “Bože, nech sa stane Tvoja vôľa a dáš mi ten dar, ktorý Ty chceš dať”, pretože inak by to bola neposlušnosť a pokus o ovládanie Pána. Neposlušnosťou je však aj to, keď v sebe nehľadáme zverené dary, keď sa ich bojíme realizovať pre dobro celku a keď sa nesnažíme o vyššie dary, pretože Božie Slovo nám prikazuje, aby sme sa snažili.